Schack

Det här är det ultimata strategispelet. Trots att det är ett ”gammalt” spel så är det mycket aktuellt och spelas över stora delar av världen. En stor del av tjusningen med schack är den intellektuella utmaningen.Schack är ett klassiskt strategispel med en intressant historia. Det sägs att persierna spelade schack redan på 500- talet. Vikingarna förde med sig schackpjäser till Sverige och redan år 1027 så spelade Kung Knut av Danmark spännande schackpartier. Idag anordnas stora schacktävlingar både nationellt som internationellt.Vid schack spelar två personer på en kvadratisk spelplan som är indelad i omväxlande vita och svarta rutor. Man har en uppsättning spelpjäser som även de är delade i vita och svarta färger. När man valt vilken färg man ska spela med kan spelet börja. Vit börjar alltid, sedan gör man sina drag växelvis till dess att någon vinner, ger upp eller att det blir oavgjort(remi).

Spelpjäser:

Bönder(8st): Vid första draget får bönderna röra sig ett eller två steg framåt. Därefter får de bara förflytta sig ett steg framåt per drag. En bonde får bara slå i ett steg framåt,diagonalt. När bonden kommer till den åttonde raden omvandlas den till valfri pjäs, förutom kungen.Springare(2st): Får hoppa över andra pjäser och rör sig ett framåt och två åt sidan, eller ett åt sidan och två framåt.Löpare(2st): Får bara röra sig diagonalt, men har obegränsat med steg till dess att den blir blockerad av någon annan pjäs.Torn(2st): Har obegränsat med steg och får röra sig rakt framåt eller rakt åt sidan.Dam(1st): Får gå både vertikalt och rakt i alla riktningar, med obegränsade steg.Kung(1st): Går vertikalt och rakt i alla riktningar, men endast ett steg i taget. När man får sin kung utslagen har man förlorat spelet.

Post navigation